Om Svensk Sjukvård

Sjukvård

Om det är något man gärna stoltserar med som svensk så är det sjukvården. Den ligger där i topp tillsammans med utbildning och social trygghet. De senaste åren ser vi dock en nedåtgående trend i synen på sjukvården - det talas om för långa köer till vård, platsbrist och allmänt kaos. Vad innebär egentligen svensk sjukvård idag? Och hur står vi till i en internationell jämförelse?

Det är landstingen som bedriver den svenska sjukvården vilket gör att skillnader mellan olika kommuner och landsting förekommer. Landstingsfullmäktige bestämmer vårdens omfattning och kostnad i landstinget och beställer sedan de pengar som behövs från den statliga kassan. Det är inte all vård som omfattas av statlig finansiering, till exempel psykoterapi och tandvård. Behovet av sluten vård minskar i takt med de tekniska framsteg som görs.

Vård bedrivs i öppen och sluten form. Den öppna vården avser den vård som erbjuds där patienten gör besök på klinik/sjukhus och sluten vård avses när patienter skrivs in och vårdas 24/7 på kliniken/sjukhuset.

Privat sjukvård

Det finns dock statligt finansierade, privata sjukvårdsinstanser idag i form av privata sjukhus. För att tas emot på ett privat sjukhus ska ens vård antingen betalas av landstinget eller genom en privat sjukförsäkring. Det finns också privatfinansierad vård i Sverige, även om förekomsten av dessa är mindre än på de flesta andra håll i världen eftersom vår statligt finansierade sjukvård är så bra.

Kostnader - vem betalar vad?

I Sverige har vi avgiftsfri hälso- och sjukvård, däremot inte fria läkemedel. Dessutom brukar en besöksavgift om 300 kr utgå vid varje läkarbesök. MVC, BVC, vaccinationer och skolhälsovård är gratis, liksom tandvård upp till 20-årsdagen. Barn och ungdomar slipper dessutom i de flesta landsting betala besöksavgift, liksom äldre person över 85 år.

Högkostnadsskydd & frikort

Om man har ett behov av att med hög frekvens besöka sjukmottagningar så kan man få ett högkostnadsskydd. Med ett högkostnadsskydd betalar man inte mer än 1100 per 12 månader och då ingår besök till:

  • Vård på vårdcentral, sjukhus eller klinik
  • Avgifter för förnyande av recept
  • Tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade personer enbart)

Saker som graviditetstest, mammografi och cellprovtagning hos gynekolog ingår ej i högkostnadsskyddet. Inte heller avgifter för hälsokontroller, hälsorådgivning, intyg, vaccinationer eller inläggning på sjukhus.

Asylsökande

Det är bara personer som är folkbokförda i Sverige eller som har ett EU-kort eller privat sjukvårdsförsäkring som täcks i Sverige som får fri hälso- och sjukvård. Ett undantag finns och det är asylsökande personer som vistas i Sverige. Asylsökanden som är under 18 år gamla har rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda barn i Sverige. Personer över 18 år har bara rätt till fri hälso- och sjukvård, samt tandvård, som inte anses kunna vänta.

I internationell jämförelse

I Sverige finansieras hälso- och sjukvård i huvudsak av skattemedel och vården omfattar hela befolkningen. Ungefär en tiondel av de sammanlagda resurserna går till vården och det är av yttersta vikt att man använder dessa resurser på rätt sätt. Det är just denna punkt som den senaste tiden har ifrågasatts på vissa håll. När det är alldeles för långa köer för behandling, eller när akuta vårdplatser inte finns i den mån de efterfrågas, så har allvarliga problem uppstått.

Det enda sätter att avgöra om hälso- och sjukvård i ett land fungerar bra är genom att jämföra med andra länder. Hur står sig Sverige mot resten av världen när det gäller hälso- och sjukvård? Ger den svenska sjukvården värde för pengarna i jämförelse med andra EU-länder plus Norge och USA?

Utan att gå in på detaljer så framgår det av flera rapporter att Sverige länge har stått mycket starkt i jämförelse med andra länder, och särskilt bra är vi på hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns orosmoment i dagsläget på grund av ökat tryck på vården, men förhoppningsvis är detta en fas som går att justera inom rimligt tidsspann.

Källor:

  • 1177.se och Migrationsverket.se